Epro
 
     Giới thiệu     Dịch vụ     Dự án     Đối tác     Tin Epro      English 
Liên hệ   

EPRO liên tục cập nhật, đánh giá xu hướng phát triển về quản lý và các công nghệ tiên tiến trên thế giới để có thể áp dụng có chọn lọc vào dịch vụ tư vấn cho khách hàng. Các dịch vụ của EPRO sẽ nâng cao tính cạnh tranh của khách hàng thông qua các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Các hoạt động của EPRO tập trung vào lĩnh vực Tài chính Cacbon, Sản xuất sạch hơn, Sử dụng Năng lượng hiệu quả, Quản lý Hiệu quả, và Trách nhiệm Xã hội.

Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO
Phòng 406, tòa nhà Thanh Hà
Khu CC2, Bắc Linh Đàm
ĐT: (84.4) 3 6410746 - Fax: (84.4) 3 6410754
Email: info@eprovn.com