Epro
     Giới thiệu     Dịch vụ     Dự án     Đối tác        Tin Epro      English 
EPRO liên tục cập nhật, đánh giá xu hướng phát triển về quản lý và áp dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới để có thể tư vấn có chọn lọc cho khách hàng. Các dịch vụ của EPRO sẽ nâng cao tính cạnh tranh của khách hàng thông qua các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.
Liên hệ   

Dịch vụ

Các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và tận tâm của EPRO có khả năng thiết kế và xây dựng ý tưởng dự án, cũng như tham gia triển khai, giám sát và đánh giá hiệu quả của các dự án đó.

Các hoạt động đào tạo của EPRO được biết đến với việc đào tạo có tương tác trên lớp thông qua các trò chơi mô phỏng, bài tập đổi vai, và các đợt tham quan, đào tạo tại chỗ hữu ích.

Dịch vụ tư vấn của EPRO đối với công nghiệp đạt các kết quả đo lường được về cắt giảm cho phí sản xuất và cải thiện hiện trạng môi trường.

Các dịch vụ về thông tin và truyền thông của EPRO được biết đến ở quy mô toàn quốc và các thông điệp hữu ích cho công nghiệp.

Từ năm 2010, EPRO tập trung các hoạt động của mình trong lĩnh vực dịch vụ môi trường và năng lượng như Sản xuất sạch hơn, Sử dụng Năng lượng hiệu quả, công nghệ sạch, dịch vụ môi trường, biến đổi khí hậu và Quản lý Hiệu quả tại doanh nghiệp.

 

Sản xuất sạch hơn và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả

Sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường.

EPRO sẵn sàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn tổng thể hoặc từng hợp phần riêng biệt theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

 

Công nghệ Sạch

Nắm vững và làm chủ công nghệ sạch giúp các doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh.

EPRO có khả năng tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao và quản lý các công nghệ sạch phù hợp khả năng kinh tế của doanh nghiệp.

 

Dịch vụ Môi trường

Hiện trạng môi trường ngày càng được các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quan tâm hơn.

EPRO cung cấp các dịch vụ về thông tin và truyền thông cho các bên liên quan để giảm chi phí xử lý môi trường xuống mức thấp nhất.

 

Biến đổi Khí hậu

Biến đối khí hậu được các nhà tài trợ, cơ quan quản lý nhà nước và địa phuonwg quan tâm, trong khi công nghiệp vẫn chưa nhận thức rõ ảnh hưởng hoạt động của mình đến biến đổi khí hậu.

EPRO cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhận thức và có hành động về biến đổi khí hậu.

 

Quản lý Hiệu quả

Sự tích hợp hài hòa các công cụ quản lý chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, năng suất, điều hành tác nghiệp... và các công cụ cải tiến khác sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực cho hoạt động của mình.

EPRO sẵn sàng đào tạo và tư vấn theo định hướng giải quyết vấn đề cụ thể ở các mức độ quản lý khác nhau.

 

Trang chủ  |  Dịch vụ  |  Dự án  |  Liên hệ