Epro
     Giới thiệu     Dịch vụ     Dự án     Đối tác     Tin Epro      English 
Các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và tận tâm của EPRO có khả năng thiết kế và xây dựng ý tưởng dự án, cũng như tham gia triển khai, giám sát và đánh giá hiệu quả của các dự án đó.
Liên hệ   

Dự án

Cập nhật đến tháng 6 năm 2011

Dự án đào tạo

Dự án Hoạt động Thời gian
Kết quả
Đào tạo giảng viên nâng cao về Sản xuất sạch hơn

Chương trình đào tạo 5 ngày cho các giảng viên tích cực (đã có kiến thức về sản xuất sạch hơn) thông qua các kỹ năng truyền thông và thực hành

6/ 2011 – 8/2011


 

Nâng cao năng lực và kết nối mạng lưới với các giảng viên và tư vấn viên trên toàn quốc

Đào tạo chuyên sâu về Kỹ năng tư vấn sản xuất sạch hơn

Chương trình đào tạo trong 1 năm được chia thành 4 đợt, mỗi đợt có 3,5 ngày đào tạo trên lớp, 1 ngày đi tham quan thực tế và 1-2 ngày đào tạo tại doanh nghiệp. Các học viên được tiếp tục hỗ trợ về chất lượng tư vấn sau 1 năm đào tạo.

Khóa 1: 2008- 2010

Khóa 2: 2009-2011

Khóa 3: 2010-2011

Nâng cao năng lực và kết nối mạng lưới với 86 chuyên gia tư vấn thuộc 14 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Đào tạo giảng viên về sản xuất sạch hơn

Chương trình đào tạo 5 ngày với các khái niệm về sản xuất sạch hơn, cách thức truyền tải nội dung đến doanh nghiệp với các tài liệu đào tạo, kỹ năng đào tạo và kinh nghiệm quốc tế

Tháng 5-10/ 2010

Nâng cao năng lực và kết nối mạng lưới với 104 nhà quản lý địa phương tại 63 Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công trên toàn quốc
Nâng cao nhận thức và đào tạo tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo từ một đến hai ngày cho các nhà quản lý, các kỹ thuật viên của các đơn vị sản xuất cong nghiệp về sản xuất sạch hơn

Chương trình đào tạo có thực hành về phòng cháy chữa cháy, tư thế làm việc cho các văn phòng.

Liên tục

Cán bộ các doanh nghiệp được đào tạo có thực hành

 

Tư vấn

Dự án Hoạt động Thời gian
Kết quả
Chỉnh sửa sổ tay kiểm kê khí nhà kính GHG

Cập nhật và chỉnh sửa các hệ số và phương pháp kiểm kê khí nhà kính cho các văn phòng của Liên hợp quốc

2010 - 2011

Sổ tay được cập nhật với các hệ số kiểm kê đã điều chỉnh

Hệ thống khuyến công

Cập nhật nghiên cứu về hệ thống khuyến công và xác định các giải pháp quản lý thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

2010-2011

Giải pháp thúc đẩy sản xuất sach hơn thông qua hệ thống khuyến công được đề xuất

Ước tính chi phí thực hiện các giải pháp BAT/BEP tại Việt Nam Ước tính chi phí giảm phát sinh POPs không mong muốn thông qua áp dụng các giải pháp BAT/BEP tại 4 ngành lò đốt chất thải, xi măng, thép và giấy

Tháng 2-6/ 2011

Ước tính chi phí phát sinh giảm POPs không mong muốn trong 4 ngành được đề xuất
Phương pháp kiểm kê PCB

Xây dựng phương pháp sàng lọc và kiểm kê PCB với các thiết bị điện, thiết bị công nghiệp và dầu lưu giữ tại chỗ tại Việt Nam

2010 - 2011
Phương pháp kiểm kê được đề xuất
Ảnh hưởng của bigas đến ô nhiễm khí trong khu vực nấu ăn

Giám sát và đánh giá ảnh hưởng của biogas đến ô nhiễm khí khu vực nấu ăn thông qua thông số bụi lơ lửng, CO, SO2, HCs, CH4, H2S và NH3 của hộ sử dụng biogas, củi, than và phụ phẩm nông nghiệp

Jan-Apr 2011
Kết quả giảm sát minh chứng hiệu quả sử dụng biogas
Hệ thống báo cáo và chứng chỉ sản xuất sạch hơn Xây dựng chỉ tiêu cấp chứng chỉ cho hoạt động áp dụng sản xuất sạch hơn và hệ thống báo cáo
2010-2011
Bộ chỉ tiêu cấp chứng chỉ và hệ thống báo cáo để hướng dẫn doanh nghiệp
Đánh giá sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả năng lượng tại doanh nghiệp

Đánh giá chi tiết cho các doanh nghiệp thuộc ngành thép, dệt, giấy, thực phẩm và đồ uống (dừa, đường, tinh bột sắn, bia, chè, muối)

Thực hiện liên tục

Đánh giá hiện trạng và đề xuất cải tiến cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc nhiều ngành và chủ sở hữu
Đánh giá tổn thất nhiệt Đo lường và tính toán tiềm năng thu hồi tổn thất nhiệt từ lò cao
Tháng 10-12/2010
Giải pháp thu hồi nhiệt được đề xuất
Giám sát và đánh giá Xây dựng và điều chỉnh các chỉ thị đo lường và đánh giá hoạt động của Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Tháng 10-12/ 2008

Bộ chỉ thị giám sát và đánh giá được xây dựng
Cơ chế phát triển sạch Thu thập số liệu để xây dựng văn kiện dự án cho nhà máy thủy điện, nhà máy sản xuất tinh bột sắn, đường tại Việt nam.
2008-2010
Bán dự án

 

Thông tin và truyền thông

Dự án Hoạt động Thời gian
Kết quả
Trang web về sản xuất sạch hơn

Thiết kế và duy trì trang web thúc đẩy việc thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn thông qua các Sở Công Thương, Hiệp hội và các bên liên quan

2010 - 2011

www.sxsh.vn đã và đang hoạt động

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn chuyên ngành

Xây dựng tài liệu hướng dẫn cho các đối tượng đại chúng về hiện trạng ngành, quá trình sản xuất, tiềm năng thực hiện sản xuất sạch hơn và các cơ hooij áp dụng trong ngành được lựa chọn

2008 - 2011

Tài liệu hướng dẫn ngành bia, chế biến tinh bột sắn, thép (lò điện hồ quang), sơn, thuộc da, phân NPK và xi măng đã hoàn thành

Khảo sát số liệu nền về sản xuất sạch hơn trên toàn quốc

Khảo sát về nhận thức, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và năng lực hướng dẫn sản xuât sạch hơn tại các sở công thương

2009-2011

Số liệu nền và so với mục tiêu chiến lược sản xuất sạch hơn được xác định

Áp dụng với 12.000 doanh nghiệp và 63 Sở Công Thương

Khảo sát hoạt động của nhà thầu và các doanh nghiệp trong lĩnh vực biogas

Khảo sát 250 nhà thầu và doanh nghiệp ở Việt Nam có liên quan đến biogas

Tháng 6-12/ 2010
Tổng quan về tác động của hoạt động đào tạo đến các nhà thầu và doanh nghiệp làm biogas
Bộ tài liệu đào tạo chuẩn về sản xuất sạch hơn

Xây dựng bài trình bày, tài liệu hướng dẫn cho giảng viên, tài liệu hỗ trợ cho 13 chủ đề liên quan đến sản xuất sạch hơn

Tháng 6-12/2010
5 bộ tài liệu cho các đối tượng khác nhau đã được xây dựng
Thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua hệ thống quản lý môi trường và tối ưu hóa quá trình (khảo sát và xem xét hệ thống pháp luật)

Đánh giá sâu về thực hành và quản lý sử dụng năng lượng có hiệu quả tại 110 doanh nghiệp thuộc ngành thực phẩm, xi măng, dệt, thép, giấy và hóa chất

Xem xét cơ cấu tổ chức và khung pháp lý liên quan đến sử dụng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam

Tháng 5-12/ 2009

Xác định hiện trạng sử dụng và quản lý năng lượng có hiệu quả. Đề xuất ngành ưu tiên

Xem xét cơ cấu tổ chức và hệ thống pháp lý về sử dụng năng lượng có hiệu quả

Xem xét cơ chế tài chính cho sản xuất sạch hơn Khảo sát các cơ chế tài chính hỗ trợ sản xuất sạch hơn hiện có và phân tích sâu với 4 cơ chế phổ biến

Tháng 9-12/ 2008

Kết quả xem xét, tổng hợp các cơ chế tài chính được chuyển cho doanh nghiệp công nghiệp tìm hiểu và tiếp cận

 
Trang chủ  |  Dịch vụ  |  Dự án  |  Liên hệ