Sản xuất sạch hơn trong gia công hoàn tất kim loại
03:03 20/08/2010
Video này được đăng tải với sự cho phép của đơn vị giữ bản quyền là Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC)
Video cùng thể loại