Tính toán Hiệu suất Nồi hơi bằng công cụ mới

Cập nhật lúc 10:9' 30/1/2019
Công cụ tính toán nhanh Hiệu suất Nồi hơi và tính toán nhanh Hiệu suất sử dụng nước trong công ty sản xuất
Các cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo nhà máy có thêm một công cụ hỗ trợ tính toán nhanh hiệu suất Nồi hơi; tính toán nhanh hiệu suất sử dụng nước trong công ty.

Để sử dụng công cụ này, người dùng chỉ cần đăng nhập vào địa chỉ website: tinhtoannhanh.info và điền các thông tin cơ bản liên quan đến vận hành nồi hơi (hoặc liên quan đến sử dụng nước).

Hy vọng công cụ hữu ích này sẽ được chia sẻ rộng rãi.