Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình- Sản xuất ổn định, an toàn và bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 8:49' 26/2/2018
Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Công thương)
Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm ăn sâu vào tiềm thức của mỗi lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình. Mục tiêu này được công ty hiện thực hóa bằng rất nhiều hoạt động như: Đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị, chăm lo đời sống cho người lao động để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.
Nâng cao độ tin cậy, sản xuất điện an toàn

Năm 2017, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình còn gặp nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà làm giảm đi hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự linh hoạt của Ban Tổng giám đốc cùng với sự nỗ lực của người lao động, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Ổn định được phương thức vận hành, đạt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, giảm tỷ lệ điện tự dùng và suất hao than đồng thời nâng cao hiệu suất lò máy. Cụ thể, năm 2017, sản lượng điện phát ra đạt 328/295 triệu KWh bằng 111% so với kế hoạch. Công ty cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với địa phương và đảm bảo đời sống cho người lao động ngày được nâng cao.

Để đạt được kết quả đó, công ty luôn duy trì phương thức vận hành cao nhất theo lệnh của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Công tác sửa chữa lớn các thiết bị chính được tập trung ngay từ đầu năm, bảo đảm kế hoạch đề ra. Việc bảo dưỡng thiết bị được duy trì thường xuyên khi có điều kiện. Các phong trào thi đua "Ca, Kíp vận hành an toàn kinh tế" được đẩy mạnh, góp phần không nhỏ vào hạ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và tăng hiệu suất của các tổ lò, máy.

Phát huy truyền thống ổn định sản xuất và bảo vệ môi trường

Năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của công ty vẫn là sản xuất điện an toàn, kinh tế. Song song với đó là làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời tiếp tục phục hồi thiết bị theo đề án, thay thế bản thể các turbine, triển khai thực hiện dự án xử lý môi trường, thực hiện dự án xử lý khí thải lò hơi (FGD) vì mục tiêu chiến lược là tồn tại ổn định và phát triển lâu dài, nhằm kéo dài tuổi thọ của nhà máy đến 2030.

Theo đó, phấn đấu tăng sản lượng điện phát; giảm các suất tiêu hao nhiên liệu, dầu đốt kèm và điện tự dùng. Đồng thời, bảo dưỡng, củng cố thiết bị dự phòng sẵn sàng và vận hành tin cậy khi được huy động. Nhanh chóng khắc phục các sự cố hư hỏng thiết bị đưa vào vận hành. Hoàn thành các danh mục sửa chữa lớn thiết bị theo kế hoạch. Thực hành tiết kiệm, nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật và các phần mềm quản lý nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Chương trình tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh điện năng.

Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ lãnh đạo và người lao động công ty tiếp tục đoàn kết, quyết tâm đổi mới; đầu tư bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị nhà máy với mục tiêu góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.
Để đảm bảo cho công tác an toàn, ông Trịnh Văn Đoàn - Tổng giám đốc công ty cho biết, công ty luôn đảm bảo các điều kiện về an toàn như: Đầu tư bảo hộ lao động, trang thiết bị điều kiện làm việc; thường xuyên huấn luyện, kiểm tra trong sản xuất; thiết bị máy móc phải được đầu tư sao cho đảm bảo an toàn...