Bình Dương chú trọng sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng

Cập nhật lúc 10:49' 4/10/2016
Công nghệ đốt lò nung gạch bằng trấu tránh gây ô nhiễm môi trường
Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai chương trình sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng (SXSH và TKNL) cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất, góp phần đưa công nghiệp phát triển bền vững.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên việc áp dụng SXSH trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu có sự chuyển biến tích cực. Hầu hết các DN đã nhận biết được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong quá trình sản xuất, góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường. Tính đến nay, khoảng 96% KCN đi vào hoạt động đã và đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; 25% cơ sở SXCN thực hiện các bước SXSH và ước thực hiện tiết kiệm được từ 5- 15% tiêu thụ năng lượng.

Việc hỗ trợ DN thực hiện đánh giá nhanh, chi tiết SXSH đã mang lại hiệu quả thiết thực cho DN. Điển hình tại nhiều DN sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh trước đây đốt lò bằng than đá phát thải khí CO2, không tốt cho môi trường. Sau thời gian nghiên cứu, đặc biệt nhờ được Trung tâm khuyến công tư vấn, hướng dẫn các giải pháp SXSH phù hợp nên nhiều DN đã thay thế thành công với công nghệ đốt lò nung gạch bằng trấu, vừa làm trong lành môi trường, vừa tận dụng được phế phẩm của cây lúa.

Tiếp tục triển khai chương trình SXSH và TKNL từ nay đến năm 2020 cho các DN trên địa bàn tỉnh, Bình Dương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 50% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng tiến hành áp dụng SXSH và TKNL từ 8 - 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu trên đơn vị sản phẩm.

Để thực hiện mục tiêu này Trung tâm khuyến công tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh thực hiện các phóng sự tuyên truyền về SXSH; phát tờ rơi, áp phích, phổ biến các văn bản pháp luật, các phương pháp áp dụng SXSH; nâng cao sự hiểu biết, nhận thức và kỹ năng quản lý, kỹ thuật cho các Hiệp hội ngành hàng, các DN vừa và nhỏ, giúp DN hiểu rõ về SXSH, từ đó mạnh dạn triển khai áp dụng tại chính DN của mình.

Bên cạnh đó, nhằm đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành cho cán bộ làm công tác quản lý, tư vấn và DN trên địa bàn tỉnh Trung tâm khuyến công cũng tổ chức lớp tập huấn, hội thảo chuyên ngành về SXSH và TKNL; Mở lớp tập huấn cho hơn cán bộ kỹ thuật vận hành của nhà máy; Hỗ trợ thực hiện khảo sát, tư vấn, lập báo cáo đánh giá nhanh và chi tiết SXSH cho DN trên địa bàn tỉnh; Tư vấn và hướng dẫn các phương pháp áp dụng SXSH phù hợp với quy mô của DN với chi phí đầu tư thấp...