Xây dựng mạng lưới và chia sẻ kinh nghiệm về Sản xuất sạch hơn

Cập nhật lúc 11:57' 4/8/2010
Sản xuất sạch hơn là chiếc "chìa khoá vàng" để doanh nghiệp giảm chi phí, tăng lợi nhuận, giảm chất thải và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp về môi trường và trách nhiệm xã hội. Việc áp dụng SXSH vào thực tế phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ tư vấn về SXSH. Tuy nhiên, có một thực tế đó là mạng lưới tư vấn về SXSH còn đang thiếu và yếu. Chính vì vậy, trong khuôn khổ Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, EPRO đã giúp thực hiện các khoá đào tạo kỹ năng về tư vấn SXSH cũng như mở rộng mạng lưới, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Ngày 20/5/2010, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo "Xây dựng mạng lưới và chia sẻ kinh nghiệm tư vấn SXSH", cùng Lễ trao chứng chỉ khoá đào tạo "Kỹ năng tư vấn SXSH" cho các học viên tham dự đạt kết quả tốt.

Trong giai đoạn 2008-2010, Bộ Công Thương đã tổ chức thành công 2 khóa đào tạo chuyên gia tư vấn về sản xuất sạch hơn (SXSH) với tổng số 55 học viên là các cán bộ tư vấn thuộc các công ty và trung tâm tư vấn môi trường được lựa chọn từ 3 miền đất nước, các cán bộ thuộc Trung tâm khuyến công của 5 tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam, Bến Tre. Hội thảo đã tổng kết hoạt động của 2 khóa đào tạo, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa  học viên của 2 khoá nhằm chia sẻ kinh nghiệm. Những học viên có thành tích tốt của khoá 1 và toàn bộ học viên của khoá 2 đã được trao chứng chỉ do Bộ Công Thương (đại diện là Hợp phần CPI) ký đóng dấu.

 Hai khóa đào tạo do Công ty Cổ phần tư vấn EPRO thực hiện, được thiết kế với 4 module: Module 1 - Lập kế hoạch; Module 2- Thực hiện; Module 3- Giám sát và đánh giá; Module 4- Duy trì và cải tiến. Chương trình được chia thành 4 đợt đào tạo tập trung, mỗi đợt 4,5 ngày, bao gồm 3,5 ngày học trên lớp, 1 ngày đi thực tế tham quan doanh nghiệp. Sau mỗi đợt đào tạo, học viên được hướng dẫn trực tiếp thêm 1- 2 ngày tại 1 doanh nghiệp đã tham gia dự án trình diễn sản xuất sạch hơn của CPI. Học viên phải viết báo cáo thu hoạch cho các đợt hướng dẫn trực tiếp này. Tổng hợp báo cáo thu hoạch là báo cáo tư vấn SXSH. Các tiêu chí để xét duyệt mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo bao gồm việc tham gia các hoạt động đào tạo khác nhau của chương trình, sự tương tác của học viên với giảng viên, doanh nghiệp và giữa các học viên, cũng như chất lượng của báo cáo thu hoạch. Các học viên sẽ tiếp tục được hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy và cải thiện chất lượng hoạt động liên quan đến SXSH trong năm 2010 - 2011.

 Khóa 1 được tổ chức từ tháng 6/2008 đến tháng 1/2009 bao gồm 26 học viên. Khóa 2 tổ chức từ tháng 6/2009 đến tháng 5/2010 với sự tham dự của 29 học viên. Kết quả hoạt động khóa 1: 9 học viên tích cực, 1 học viên khá, 5 học viên trung bình, 5 học viên có tham gia nhưng không đầy đủ. Kết quả hoạt động khóa 2: 10 học viên loại giỏi, 11 học viên loại khá, 5 học viên loại trung bình, 3 học viên không đạt yêu cầu tốt nghiệp chương trình đào tạo. Sau chương trình đào tạo, các học viên sẽ đăng ký hoạt động triển khai sản xuất sạch hơn trong năm 2010 - 2011.

Kết quả hoạt động SXSH của học viên sẽ được cập nhật hàng quí và đánh giá 6 tháng 1 lần. Đánh giá cuối cùng dự kiến sẽ hoàn thành và tháng 8 năm 2011. Sau mỗi đợt đào tạo, học viên được yêu cầu nhận xét chất lượng đào tạo cũng như mức độ đáp ứng mong muốn của mình. Kết quả đánh giá chung của cả chương trình đạt 8,59/10 điểm, trong đó đợt 4 ở Hà Nội được đánh giá cao nhất (8,88) và đợt 2 ở Thái Nguyên là thấp nhất (8,37).

Tại Hội thảo, TS. Đặng Tùng- Giám đốc Hợp phần CPI khẳng định: Hợp phần CPI mong muốn các học viên sau khi tham gia khóa đào tạo kỹ năng tư vấn sẽ trở thành đối tác tích cực trong quá trình triển khai công tác tư vấn cho doanh nghiệp tại các địa phương, nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra của Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020.