Sử dụng chất thải rắn làm nhiên liệu sản xuất xi măng: Cơ hội phát triển bền vững

Vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chọn Nhà máy xi măng Tam Điệp (thuộc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam) triển khai thí điểm Dự án sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam. Việc triển khai dự án với công nghệ xử lý rác thải rắn tiên tiến của Nhật Bản đã tạo cơ hội phát triển cho các nhà máy xi măng, đồng thời giúp tỉnh Ninh Bình giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt, cải thiện môi trường sống.

Vĩnh Long: Sản xuất sạch hơn - khó cũng phải làm

Sản xuất sạch hơn không chỉ giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong cạnh tranh và hội nhập, hoàn toàn phù hợp với xu thế hiện nay.

PV Gas D: Triển khai chương trình 5S

Tại Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), chương trình 5S bắt đầu được triển khai từ tháng 04 năm 2014. Với nhiệm vụ sản xuất kinh Doanh ngày càng rộng mở, việc tạo nên một môi trường lao động hiệu quả, mang dấu ấn doanh nghiệp là yêu cầu khẩn thiết mà PV Gas D đã quyết tâm biến đổi trong thời gian không dài.Đầu tiên, Công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hành tốt 5S của Công ty, lên kế hoạch triển khai tổng thể, đào tạo nhận thức 5S cho toàn thể CBCNV Công ty từ khối văn phòng đến khối sản xuất; lựa chọn đánh giá viên nội bộ 5S; lập sơ đồ phân giao 5S tới các Phòng, Ban, Đội, các Xí nghiệp theo 3 cấp; lập Chính sách, Mục tiêu thực hiện 5S…

Bình Phước: Tiến tới sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ

Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường và tình hình áp dụng sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đánh giá các dòng thải, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường và xác định cơ hội áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ. Đó là mục tiêu của Đề án “Chiến lược bảo vệ môi trường và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 220/QĐ-UBND. Đây chính là cơ hội mở để ngành công nghiệp chế biến gỗ trong tỉnh “phất lên”.

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ chương trình tiết kiệm năng lượng

Sau gần 5 năm thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần làm thay đổi nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp về sử dụng năng lượng

Phú Thọ: Làng nghề mỳ, bún Hùng Lô bứt phá nhờ sản xuất sạch hơn

Làng nghề bún, mỳ sợi Hùng Lô (xã Hùng Lô, Tp.Việt Trì, Phú Thọ) đang có những bước tiến dài về kinh tế và đời sống của người dân. Hiệu quả tích cực từ việc áp dụng chương trình “sản xuất sạch hơn” (SXSH) đang mang lại hiệu quả cao trong sản xuất và giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường.

Sơn La: Công nghệ sản xuất gạch không nung từ đất đồi và nguyên liệu sẵn có

Nằm trong Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, tại tỉnh ta, Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại An Phát, tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) đã được chuyển giao dây chuyền công nghệ xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất gạch không nung từ đất đồi và nguyên liệu sẵn có tại tỉnh.

Hà Nội: Sẽ xây dựng và vận hành trang tin điện tử về sản xuất sạch hơn

Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5768/QĐ-UBND, phê duyệt “Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020” nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm…

Công nghiệp Phú Thọ: Xanh, sạch, thân thiện môi trường

Là một trong những tỉnh triển khai SXSH tương đối sớm, ngành công nghiệp Phú Thọ đã đạt được nhiều thành quả trong lĩnh vực này, góp phần phát triển ngành công nghiệp theo hướng xanh, sạch, thân thiện môi trường.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lồng ghép hoạt động sxsh và xử lý nước thải vào chương trình năng suất chất lượng

Sản xuất sạch hơn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một trong những nội dung của Chương trình Khoa học - công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp (KHCN hỗ trợ DN) nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014 -2020. Sở KH-CN luôn ưu tiên các đề án liên quan nội dung này.