Chương trình sản xuất sạch hơn giai đoạn (2012-2015): Giải pháp để có môi trường đáng sống

Thực hiện Quyết định số 366/ QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015, Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (KC & TVPTCN) đơn vị được giao trực tiếp triển khai các nội dung thuộc Chiến lược SXSH trong công nghiệp đã thực hiện đạt mục tiêu của giai đoạn: tăng cường tuyên truyền trong các cơ sở sản xuất công nghiệp tạo sự chuyển biến tích cực trong việc áp dụng SXSH.

Áp dụng 5S tại các công ty Nhựa

Công cụ 5S đã được giới thiệu ở Việt Nam từ nhiều năm nay. Với các bước cơ bản “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng”, 5S nhằm nâng cao ý thức tự nguyện, tự giác trong thực hiện văn hoá doanh nghiệp, thay đổi cách suy nghĩ và những thói quen làm việc, yêu cầu tính trách nhiệm của mỗi cán bộ công ty, đông thời giúp cải thiện môi trường và tinh thần làm việc.

Sản xuất sạch hơn trong ngành giấy: Cơ hội tiết kiệm đến 30% nước

Với khoảng 500 doanh nghiệp hoạt động như hiện nay, nhưng tốc độ tăng trưởng của ngành Giấy, hiện, chỉ còn khoảng 10%/năm, mặc dù, năng lực ngành Giấy sản xuất khoảng 2 triệu tấn/năm, gấp gần 20 lần so với cách đây 20 năm. Nguyên nhân chính là do công nghệ sản xuất giấy ở Việt Nam còn rất lạc hậu, máy móc sản xuất không đồng bộ gây lãng phí năng lượng và ô nhiễm môi trường.

Làng nghề truyền thống Hà Nội: Tích cực áp dụng sản xuất sạch hơn

Từ năm 2010 đến nay, để phát triển các làng nghề truyền thống bền vững, áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) là một trong những giải pháp quan trọng được Hà Nội tích cực triển khai nhằm giảm ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế xã hội.

An Giang: Chuyển đổi sản xuất gạch theo công nghệ mới thân thiện với môi trường

Hình thành gần trăm năm nay, hoạt động sản xuất gạch ngói nung truyền thống ở tỉnh An Giang đang gây ô nghiễn môi trường nghiêm trọng và đứng trước khó khăn về vốn, chủ trương chuyển đổi sang công nghệ mới…., tỉnh An Giang đang tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ sở, quyết tâm chuyển đổi từ sản xuất gạch nung thủ công sang sản xuất gạch theo công nghệ mới thân thiện với môi trường, tiến tới đạt tỷ lệ sử dụng khoảng 20 % - 30% vào năm 2015; từ 40% - 50% vào năm 2020 và chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến vào cuối năm 2015 và tiếp tục xóa lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh vào năm 2020.

Sử dụng chất thải rắn làm nhiên liệu sản xuất xi măng: Cơ hội phát triển bền vững

Vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chọn Nhà máy xi măng Tam Điệp (thuộc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam) triển khai thí điểm Dự án sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam. Việc triển khai dự án với công nghệ xử lý rác thải rắn tiên tiến của Nhật Bản đã tạo cơ hội phát triển cho các nhà máy xi măng, đồng thời giúp tỉnh Ninh Bình giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt, cải thiện môi trường sống.

Vĩnh Long: Sản xuất sạch hơn - khó cũng phải làm

Sản xuất sạch hơn không chỉ giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong cạnh tranh và hội nhập, hoàn toàn phù hợp với xu thế hiện nay.

PV Gas D: Triển khai chương trình 5S

Tại Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), chương trình 5S bắt đầu được triển khai từ tháng 04 năm 2014. Với nhiệm vụ sản xuất kinh Doanh ngày càng rộng mở, việc tạo nên một môi trường lao động hiệu quả, mang dấu ấn doanh nghiệp là yêu cầu khẩn thiết mà PV Gas D đã quyết tâm biến đổi trong thời gian không dài.Đầu tiên, Công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hành tốt 5S của Công ty, lên kế hoạch triển khai tổng thể, đào tạo nhận thức 5S cho toàn thể CBCNV Công ty từ khối văn phòng đến khối sản xuất; lựa chọn đánh giá viên nội bộ 5S; lập sơ đồ phân giao 5S tới các Phòng, Ban, Đội, các Xí nghiệp theo 3 cấp; lập Chính sách, Mục tiêu thực hiện 5S…

Bình Phước: Tiến tới sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ

Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường và tình hình áp dụng sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đánh giá các dòng thải, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường và xác định cơ hội áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ. Đó là mục tiêu của Đề án “Chiến lược bảo vệ môi trường và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 220/QĐ-UBND. Đây chính là cơ hội mở để ngành công nghiệp chế biến gỗ trong tỉnh “phất lên”.

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ chương trình tiết kiệm năng lượng

Sau gần 5 năm thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần làm thay đổi nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp về sử dụng năng lượng