Tăng trưởng xanh: Chiến lược phát triển bền vững cho sản xuất tại Việt Nam

Cập nhật lúc 8:42' 21/11/2017
Nền “công nghiệp nâu” với những phương thức, công nghệ và thiết bị sản xuất lạc hậu kéo theo đó là những tác động tiêu cực tới môi trường đã không còn phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của nước ta.
Hiện nay, các ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp sản xuất nói riêng đã và đang từng bước thay đổi. Là một trong những nhân tố quyết định đối với PTBV, tăng trưởng xanh đã và đang khẳng định tầm quan trọng và vị trí của nó trong mọi ngành công nghiệp, không chỉ tại các quốc gia phát triền mà còn là xu hướng đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Với sự hỗ trợ và khuyến khích của Bộ Công thương, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, nghiên cứu và áp công nghệ, kĩ thuật hiện đại nhằm hạn chế lãng phí tài nguyên, giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm lượng khí nhà kính phát thải và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, đồng thời gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ngày 08/12/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 13443/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn 2015 - 2020. Theo kế hoạch này, hiện đã có 6 Bộ đã xây dựng Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh và các Bộ khác đang trong quá trình hoàn thiện; 15 tỉnh và thành phố đã thông qua Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, 20 tỉnh và thành phố khác đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện. Kế hoạch hành động đã và đang nhận được sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Những dự án theo Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh đã xuất hiện một số điển hình tốt để giới thiệu và nhân rộng.

Ông Vũ Xuân Trường - Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và cạnh tranh nhấn mạnh: Hướng tới phát triển xanh là hướng tới phát triển bền vững. Xu hướng tiêu dùng sản phẩm dịch vụ xanh ngày càng nhiều, các doanh nghiệp sẽ lợi nhuận cao. Về công nghệ xanh, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng nhưng đối với Việt Nam, môi trường hoạt động còn có những hạn chế nhất định vì mặt bằng trình độ chưa đáp ứng được. Các doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn giữa mục tiêu tăng trưởng xanh với mục tiêu lợi nhuận; khó khăn về công nghệ và yếu tố con người…

Tập đoàn Vinamilk là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng những công nghệ xanh, hướng tới tăng trưởng xanh. Những năm vừa qua, Vinamilk đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững với sự lồng ghép nhiều nội dung liên quan đến sản xuất bền vững và cải tiến sinh thái. Tập đoàn luôn khuyến khích và chú trọng đầu tư cho cải tiến, sáng tạo công nghệ sản xuất hiện đại hơn. Về chất lượng và chủng loại sản phẩm, bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của tập đoàn phụ trách nghiên cứu, phát triển và cam kết hướng tới những công nghệ sản xuất sạch hơn, ít tiêu hao năng lượng hơn. Mục tiêu của tập đoàn là giảm 3% năng lượng, giảm thiểu khí phát thát nhà kính thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng; sử dụng nước hiệu quả và tiết kiệm; kiểm soát và xử lý tốt nguồn phát thải.