Bắc Từ Liêm: Ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao

Cập nhật lúc 10:24' 5/1/2017
Ảnh minh họa (Nguồn: http://khucongnghiep.com.vn/)
Được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Từ Liêm vào năm 2014, dù gặp không ít khó khăn song với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã đạt được kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trao đổi với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum, ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh: Bắc Từ Liêm sẽ luôn ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp (DN) đầu tư vào quận trong lĩnh vực công nghiệp sạch công nghệ cao. Nguyệt Thắm thực hiện.
Được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Từ Liêm vào năm 2014, dù gặp không ít khó khăn song với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã đạt được kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trao đổi với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum, ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh: Bắc Từ Liêm sẽ luôn ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp (DN) đầu tư vào quận trong lĩnh vực công nghiệp sạch công nghệ cao. Nguyệt Thắm thực hiện.

Ông có thể chia sẻ một số chỉ tiêu nổi bật của quận Bắc Từ Liêm trong giai đoạn 2010-2015 và mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016-2020?


Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của các địa phương, Bắc Từ Liêm đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Kinh tế của quận có mức tăng trưởng khá, ổn định; giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế tăng 14,5%; tỷ trọng cơ cấu kinh tế giữa các ngành chuyển biến theo hướng tích cực: Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp theo hướng bền vững cho giá trị kinh tế cao (năm 2015, cơ cấu kinh tế: nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ: 3,2%-74,5%-22,3). Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) luôn đạt và vượt kế hoạch (năm 2014 thu NSNN đạt 1.046 tỷ đồng, đạt 128% dự toán Thành phố giao, năm 2015 là 2.135,3 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch Thành phố giao. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường đạt kết quả tốt; thực hiện tốt “Năm trật tự văn minh đô thị”.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá - xã hội được duy trì ổn định và phát triển khá toàn diện. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị luôn được củng cố ổn định và vững mạnh.

Giai đoạn 2016-2020, Bắc Từ Liêm tiếp tục đề ra mục tiêu duy trì phát triển kinh tế nhanh và bền vững; từng bước xây dựng quận Bắc Từ Liêm thành đô thị giàu đẹp, văn minh, sinh thái của Thủ đô Hà Nội. Ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao; tạo tiền đề nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ông đánh giá như thế nào về kết quả đạt được của quận trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được nêu trong Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia?

Mặc dù là quận mới còn rất thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhất là trụ sở, phương tiện làm việc, nhưng Quận ủy, UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo tập trung ưu tiên những thứ tốt nhất cho việc thực hiện giao dịch hành chính với các tổ chức và công dân. Trong đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội là mục tiêu chính của quận trong những năm qua. Thủ tục hành chính (TTHC), nhất là thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân và DN có bước chuyển biến rõ rệt. UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND cấp quận, cấp phường theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về TTHC.

Cải cách TTHC trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, thuế... đã có những bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn quận. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại các địa phương. Đến nay, hầu hết các địa phương trong toàn quận đã triển khai mô hình một cửa liên thông hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các DN.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể như thế nào?

Để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, bên cạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết, UBND quận chú trọng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hành động như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 (HĐND quận thông qua tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016); Chương trình hành động 83/CTr-UBND ngày 26/8/2016 về thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm… Trong đó tập trung công sức, trí tuệ và nguồn lực để cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; phân công rõ trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể; đồng thời chú trọng việc thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.