Ưu tiên phát triển nguồn điện tái tạo

Cập nhật lúc 16:4' 30/3/2016
Quy hoạch điện VII điều chỉnh yêu cầu ưu tiên phát triển các nguồn thủy điện
Một trong những nội dung quan trọng trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011- 2020 có xét đến năm 2030 điều chỉnh (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, coi đó là khâu đột phá trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Từng bước gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo

Với mục tiêu cung cấp đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,0%/năm trong giai đoạn 2016 - 2030, Quy hoạch điện VII điều chỉnh sẽ ưu tiên phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối…), từng bước gia tăng tỷ trọng điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện.

Cụ thể, sẽ ưu tiên phát triển các nguồn thủy điện, nhất là các dự án lợi ích tổng hợp như chống lũ, cấp nước, sản xuất điện; nghiên cứu đưa nhà máy thủy điện tích năng vào vận hành phù hợp với phát triển của hệ thống điện quốc gia. Đến năm 2020, tổng công suất các nguồn thủy điện đạt khoảng 21.600 MW, khoảng 24.600 MW vào năm 2025 và 27.800 MW vào năm 2030. Điện năng sản xuất từ nguồn thủy điện chiếm tỷ trọng khoảng 29,5% vào năm 2020, khoảng 20,5% vào năm 2025 và khoảng 15,5% vào năm 2030.

Từ nay đến năm 2030, sẽ đẩy nhanh phát triển nguồn điện gió và điện mặt trời. Theo đó sẽ đưa tổng công suất nguồn điện gió từ mức 140 MW hiện nay lên khoảng 800 MW vào năm 2020, khoảng 2.000 MW vào năm 2025 và khoảng 6.000 MW vào năm 2030. Còn đối với điện mặt trời sẽ đạt 850 MW vào năm 2020, khoảng 4.000 MW vào năm 2025 và khoảng 12.000 MW vào năm 2030. Điện năng sản xuất từ nguồn điện mặt trời chiếm tỷ trọng khoảng 0,5% năm 2020, khoảng 1,6% vào năm 2025 và khoảng 3,3% vào năm 2030.

Đối với điện hạt nhân sẽ phấn đấu đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành năm 2028, đến năm 2030 nguồn điện hạt nhân có công suất 4.600 MW, sản xuất khoảng 32,5 tỷ kWh, chiếm 5,7% sản lượng điện sản xuất.

Phát triển nhiệt điện hợp lý

Cũng theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, giai đoạn từ nay đến 2030, nhiệt điện sẽ được phát triển với tỷ lệ thích hợp, phù hợp với khả năng cung cấp và phân bố của các nguồn nhiên liệu. Trong đó, khai thác tối đa nguồn than cho phát triển các nhà máy nhiệt điện, ưu tiên sử dụng than trong nước cho các nhà máy nhiệt điện khu vực miền Bắc, còn các nhà máy nhiệt điện phía Nam như Duyên Hải, Long Phú, Sông Hậu, Long An... sử dụng than nhập khẩu.

Đến năm 2020, tổng công suất nhiệt điện đạt khoảng 26.000 MW, sản xuất 131 tỷ kWh điện, chiếm 49,3% điện sản xuất, tiêu thụ 63 triệu tấn than. Đến năm 2025, tổng công suất nhiệt điện khoảng 45.800 MW, sản xuất 220 tỷ kWh điện, chiếm 55% điện sản xuất, tiêu thụ 95 triệu tấn than. Phát triển lưới điện phải từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, có sự liên kết hệ thống miền và trao đổi điện năng với các nước khu vực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ lưới điện thông minh trong truyền tải điện. Đến năm 2020, lưới điện truyền tải đạt tiêu chuẩn độ tin cậy N-1 cho các thiết bị chính và bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Nghĩa là nếu hệ thống điện bị mất do sự cố thì sẽ không phải sa thải phụ tải hoặc hệ thống phải vận hành ngoài các giới hạn kỹ thuật cho phép.

Bên cạnh đó, hệ thống lưới điện truyền tải phải khắc phục được tình trạng quá tải, nghẽn mạch, bảo đảm cung ứng điện an toàn, tin cậy và kinh tế.

Theo tính toán, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện trong giai đoạn 2016-2030 khoảng 3.206.652 tỷ đồng (tương đương 148 tỷ USD), không tính các nguồn điện đầu tư theo hình thức xây dựng khai thác chuyển giao - BOT.