Đà Nẵng dừng hoạt động 2 nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý

Cập nhật lúc 8:28' 15/3/2018
Đông đảo người dân 2 thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2 đã có mặt để nghe thông báo kết luận của UBND TP Đà Nẵng
Chiều 2/3, tại UBND xã Hòa Liên, trước sự có mặt của đông đảo người dân 2 thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 1 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng liên quan đến tình hình hoạt động 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc. 
Dừng hoạt động 2 nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý

Theo kết luận của UBND TP, thời gian qua, hoạt động Nhà máy thép DANA - Ý và DANA - Úc tại thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2 đã có nhiều ý kiến của dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của nhân dân và không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực. Vì vậy, Lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương không để Nhà máy thép DANA - Ý và DANA - UC tiếp tục hoạt động tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang; đồng thời thống nhất thu hồi, hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 2 nhà máy.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần thép DANA - Ý và Công ty Cổ phần thép DANA – Úc ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu, luyện) gây ô nhiễm môi trường kể từ ngày 02/03/2018. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức giám sát việc ngừng hoạt động nêu trên.

Các hoạt động vận chuyển; bốc, dỡ; xuất, nhập hàng hóa và các hoạt động hành chính khác của doanh nghiệp vẫn được thực hiện bình thường. Khi thực hiện việc vận chuyển, xuất, nhập hàng hóa; yêu cầu các doanh nghiệp thông báo cụ thể thời gian, loại phương tiện, số lượng người tham gia cho UBND xã Hòa Liên biết để thực hiện việc giám sát.
Bên cạnh đó, giao Sở TT & TT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành thông cáo báo chí để người dân, doanh nghiệp nắm bắt thông tin; Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Hòa Vang, nhất là tại khu vực lân cận 02 nhà máy thép DANA – UC, DANA – Ý thuộc xã Hòa Liên, hoàn thành trong tháng 3/2018; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty Cổ phần thép DANA – Ý và Công ty Cổ phần thép DANA – UC để thống nhất các vấn đề phát sinh liên quan đến việc ngừng hoạt động của hai Nhà máy nêu trên, báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2018;

Giao UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Hòa Liên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân và doanh nghiệp được rõ, ủng hộ chủ trương của thành phố và chấp hành đúng quy định của pháp luật; Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai công tác rà soát, nắm chắc địa bàn, có phương án xử lý kiên quyết các đối tượng có biểu hiện lôi kéo, kích động, gây rối an ninh trật tự tại khu vực; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 3-2018; Giao Văn phòng UBND thành phố giúp lãnh đạo UBND thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

Người dân đồng tình ủng hộ

Có mặt tại buổi công bố kết luận, ông Nguyễn Hữu Hùng (Thôn Vân Dương 1) cho biết: “Thành phố đã trả lời một cách rõ ràng là dừng sản xuất hẳn 2 nhà máy thép, đó là một quyết định đúng, chúng tôi rất ủng hộ và rất phấn khởi.
Cũng chung ý kiến như ông Hùng, ông Phan Văn Thanh (Thôn Vân Dương 2) cho rằng, người dân hoàn toàn nhất trí với chủ trương của thành phố. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường do 2 nhà máy gây ra cần phải được khắc phục. Bên cạnh đó, đề nghị thành phố quan tâm cho người dân về vấn đề nông nghiệp vì đất để hơn 1 năm hoang hóa, khi khai phá lại sẽ rất khó khăn.

Trả lời những băn khoăn của người dân, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, thành phố giao cho UBND huyện Hòa Vang, vụ thể là xã Hòa Liên triển khai ngay các hoạt động tái sản xuất nông nghiệp, để người dân có thể bắt tay vào sản xuất lại. Về mức hỗ trợ người dân, thành phố đồng tình với quan điểm của người dân (ông Nguyễn Hữu Hùng) và đề nghị lãnh đạo xã Hòa Liên kiểm tra thực tế, khảo sát nhanh báo cáo UBND huyện Hòa Vang có chủ trương hỗ trợ thêm cho người dân trong vụ Hè Thu, Đông Xuân sắp tới.