Tp. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh hỗ trợ dự án cải thiện chất lượng môi trường

Cập nhật lúc 8:57' 12/4/2016
Ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường TPHCM (HEPF) cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh những hoạt động hỗ trợ vốn vay, tài trợ cho các dự án cộng đồng có tính chất thân thiện chất lượng môi trường hoặc cho những doanh nghiệp có nhu cầu cải thiện hệ thống xử lý chất thải để sản xuất sạch hơn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tiết kiệm năng lượng.
Theo đó, những đối tượng là cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có các chương trình dự án các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phân loại rác tại nguồn, tiết giảm tái sử dụng tái chế chất thả, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, phòng chống ứng phó khắc phục ô nhiễm môi trường, suy thoái và sự cố môi trường, xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn thành phố… đều được hỗ trợ giải pháp tài chính để thực hiện.

Có 4 hình thức hỗ trợ, cụ thể: Với chính sách cho vay ưu đãi, HEPF sẽ hỗ trợ vốn vay với mức vay tương ứng 70% tổng mức đầu tư của dự án. Tổng dư nợ cho vay đối với một chủ đầu tư không vượt quá 15% vốn của HEPF. Thời gian cho vay không quá 5 năm. Lãi suất cho vay tương ứng 50% bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn đến dưới 12 tháng (trả lãi sau) của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố được công bố còn hiệu lực. Mức lãi vay này cũng sẽ cộng thêm 2% phí quản lý, tương ứng khoảng 4,8%/năm. Một chính sách khác là hỗ trợ lãi suất vay vốn được tiến hành một năm một lần. Dựa trên cơ sở số lượng gốc và lãi vay đầu tư dự án mà đơn vị nhận hỗ trợ tài chính đã trả cho tổ chức tài chính (không bao gồm các khoản nợ quá hạn). Chính sách hỗ này cũng sẽ được áp dụng với những dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và hoàn trả được vốn vay cho các tổ chức tín dụng; dự án chưa được vay vốn hoặc tài trợ vốn từ nguồn vốn hoạt động của HEPF. Thời gian hỗ trợ lãi suất vay vốn không vượt quá khung thời gian cho vay của quỹ. Mức hỗ trợ lãi suất cho vay vốn tối đa không quá 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng đơn vị nhận hỗ trợ tài chính đã ký với tổ chức tín dụng đồng thời không vượt quá mức trần lãi suất áp dụng cho HEPF.

Về chính sách bảo lãnh vay vốn sẽ được áp dụng với những dự án đã được tổ chức tín dụng khác thẩm định cho vay; có phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay hoặc có tài sản bảo đảm bằng hình thức thế chấp được HEPF chấp thuận. Mức bảo lãnh vốn vay đối với một dự án không vượt quá mức vốn vay. Thời hạn bảo lãnh được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn đã thỏa thuận giữa đơn vị nhận hỗ trợ tài chính với tổ chức tín dụng cho vay thực hiện dự án, nhưng không quá khung thời gian cho vay quy định HEPF. Đơn vị nhận hỗ trợ tài chính được bảo lãnh vay vốn phải trả cho qũy một khoản phí bảo lãnh tính bằng phần trăm trên tổng số tiền đang bảo lãnh

Ngoài ra, HEPF sẽ tài trợ và đồng tài trợ kinh phí cho việc phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng triển khai các dự án huy động nguồn vốn của HEPF nhằm thực hiện các nhiệm vụ hoạt động xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường.