Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đạt các mục tiêu đề ra

Cập nhật lúc 0:43' 26/7/2010
Ông Mikael Malinovky, cố vấn quốc tế dài hạn của CPI cho biết, tính đến tháng 6/2010, CPI đã hoàn thành được nhiều nội dung lớn gồm: dự án trình diễn (trong đó 21/57 dự án đã hoàn thành giai đoạn II), đào tạo cho các doanh nghiệp, cán bộ tư vấn, đặc biệt là việc mở rộng truyền thông và nâng cao năng lực sản xuất sạch hơn cho các tỉnh, thành phố trên cả nước. Mức giải ngân đến tháng 6/2010 là 45,7% của tổng ngân sách dự kiến năm 2010.
Trong 6 tháng cuối năm, các hoạt động được CPI ưu tiên bao gồm: thúc đẩy hoàn thiện các dự án trình diễn; hoạt động truyền thông tại các tỉnh mục tiêu và ngoài mục tiêu, các hiệp hội ngành nghề; hỗ trợ các tỉnh xây dựng kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn và xây dựng đề án thành lập đơn vị sản xuất sạch hơn cấp tỉnh; Tăng cường năng lực cho Trung tâm môi trường và sản xuất sạch hơn của Bộ Công Thương…

Đại diện nhà tài trợ Đan Mạch, ông Lasse Melgaard đánh giá rất cao các kết quả mà Hợp phần đạt được trong 6 tháng đầu năm 2010; chúc mừng Bộ Công Thương và Hợp phần CPI với việc ra đời Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, ông Melgaard cũng bày tỏ sự ủng hộ, khích lệ đối với các hoạt động mà Hợp phần đã triển khai nhằm thực hiện Chiến lược này.

Các ý kiến khác từ thành viên ban chỉ đạo cũng như lãnh đạo của các Sở Công Thương tại các tỉnh đều cho rằng, Hợp phần CPI đã đạt được tốt các mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào- Trưởng ban chỉ đạo Hợp phần- bày tỏ sự cảm ơn đối với Đại sứ quán Đan Mạch, sự cộng tác của các bên liên quan trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động của Hợp phần, mong muốn sẽ tiếp tục có những nguồn tài trợ tiếp theo để hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai nhân rộng hoạt động sản xuất sạch hơn trong cả nước, góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.