Cải thiện năng suất và hiệu quả công việc: Cuộc cách mạng về lương

Cập nhật lúc 7:31' 5/3/2018
PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Giám đốc Học viện cán bộ thành phố: Năng suất cao thì thu nhập cao, đó mới công bằng
Để cán bộ - công chức viên chức (CB-CCVC) nâng cao hơn nữa công suất phục vụ và hiệu quả công việc, TPHCM dự kiến sẽ dành hơn 2.342 tỷ đồng trong năm 2018 để tăng thu nhập CB-CCVC.
Ngày 2/3, Ủy ban MTTQ TPHCM đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho CB-CCVC thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý.

Lương cán bộ còn thua công nhân

Theo bà Lê Ngọc Thùy Trang - Phó giám đốc Sở Tài chính thành phố, thu nhập hiện nay của CB-CCVC được thực hiện theo quy định chung của cả nước, chưa tương xứng với năng suất lao động, chưa đáp ứng được mức chi phí sinh hoạt tại đô thị như TPHCM. “Mức lương của CB-CCVC còn thấp hơn khá nhiều so với thu nhập trung bình của người lao động làm việc trong khu vực sản xuất do mức lương cơ bản được điều chỉnh hàng năm chủ yếu chỉ để bù trượt giá, không đủ trang trải cho cuộc sống. Do đó không có tác dụng khuyến khích cán bộ gắn bó với khu vực nhà nước, khó thu hút nhân tài, lao động chuyên môn kỹ thuật cao” – bà Trang nhìn nhận.

Về quan hệ tiền lương, hệ thống thang bảng lương hiện nay còn dựa vào bằng cấp, thời gian công tác, chưa theo trình độ, chất lượng công việc. Quan hệ tiền lương của lực lượng vũ trang vượt xa so với tiền lương của CB-CCVC nhà nước. Quan hệ tiền lương của CB-CCVC mang tính bình quân không so sánh mức độ hiệu quả trong công việc của họ. Cơ bản cứ theo định kỳ 2 hoặc 3 năm theo ngạch, CB-CCVC sẽ được nâng lên một bậc lương thay vì việc này phải gắn với hiệu quả, năng lực trong công việc.

Trong giai đoạn 2013-2017, năng suất lao động của người làm công ăn lương tăng gấp 2,7 lần năng suất lao động bình quân cả nước; năng suất phục vụ đội ngũ CB-CCVC quản lý nhà nước thành phố gấp 1,5 lần cả nước.

Chính vì vậy, TPHCM quyết định trả mức thu nhập phù hợp cho CB-CCVC trên cơ sở năng suất, hiệu quả lao động trong khả năng, phạm vi cân đối nguồn cải cách tiền lương của thành phố, nhằm bảo đảm tương xứng với năng suất lao động, khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ làm việc. “Chi thu nhập tăng thêm cho CB-CCVC gắn liền với cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của khu vực hành chính công, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội” - Phó giám đốc Sở Tài chính thành phố cho hay.

Băn khoăn tiêu chí, phương thức đánh giá

Theo đề án, đối tượng được áp dụng tăng thêm thu nhập là CB-CCVC thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã – phường – thị trấn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thế nhưng, việc đánh giá này dựa trên tiêu chí đó, liệu có “nhìn nhau”, “dĩ hòa vi quý”…?

PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Giám đốc Học viện cán bộ TPHCM đặt vấn đề, làm sao đánh giá được cán bộ mà tránh cào bằng. “Đánh giá cán bộ thì liệu rằng lãnh đạo phường, quận có được quyền quyết định, đánh giá, phân loại không hay phải họp từ các phòng ban, tổ công đoàn, chi bộ… Không chừng sau khi đánh giá, CB-CC lại tâm tư, người lao động lại thấy không công bằng. Tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá như nào, giao quyền cho người đứng đầu ra sao, có khi thêm được thu nhập mà mất đoàn kết, làm cho hoạt động của đơn vị bị bị ảnh hưởng” - ông Ngân nói. Ông cũng đề xuất phải có đề án đánh giá CB-CCVC kèm theo đề án về tăng thu nhập.

Ông Châu Minh Tỷ - nguyên giám đốc Sở Nội vụ thành phố góp ý, cần phải xem xét lại cách đánh giá CB-CCVC hiện nay. Ông nêu thực trạng CB-CC giỏi, nếu được lãnh đạo trọng dụng thì một thời gian sau bị cô lập, không phát huy được nữa. Lại có những cán bộ mà thủ trưởng không dám giao nhiệm vụ, hoặc giao rất ít, nhưng cuối năm tổng kết lại thì lại hoàn thành hết các nhiệm vụ.

Đề nghị đề án cần phân tích thêm cho từng đối tượng, phải phân loại cán bộ để chi tăng thu hợp lý, tạo động lực làm việc, ông Nguyễn Tất Năm - Trưởng phòng Lao động - Tiền lương, tiền công Sở LĐ-TB-XH TPHCM lo ngại: “Tôi e rằng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ là được tăng thu nhập thì ai cũng tốt hết vì câu chuyện “dĩ hòa di quý”.

Ông Đỗ Văn Đạo - Phó giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho rằng, nội dung đánh giá CB-CCVC còn nhiều bất cập, mục tiêu chủ yếu của đề án là để tăng thêm thu nhập cho những cá nhân, thành phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc đánh giá CB-CCVC là trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, căn cứ theo hướng dẫn của trung ương, của thành phố do Sở Nội vụ tham mưu.

Đánh giá CB-CC hàng năm cuối cùng vẫn là bỏ phiếu bình chọn. Nghịch lý ở chỗ bỏ phiếu là người nào không có nghiên cứu, đề xuất, cải tiến cho cơ quan thì được bỏ phiếu cao, còn ai có đóng góp nhiều thì số phiếu bình chọn lại… thấp. ngay cả thủ trưởng cũng ngại bỏ phiếu. đây là một trong những bất cập trong việc bình bầu hiện nay. sở sẽ nghiên cứu và kiến nghị với trung ương để việc đánh giá ngày càng sát hơn với chức năng, nhiệm vụ. “không còn cách nào khác, thủ trưởng phải là người công tâm, công bằng trong việc đánh giá cán bộ. về lâu dài, phải gắn với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB-CC. Như vậy mới là căn cơ” - ông Đạo cho hay.