Công nghệ xử lý dầu có chứa PCB tại Việt Nam

ảnh minh họa

Vừa qua, Tập đoàn đã tổ chức đoàn tham, quan tìm hiểu quy trình xử lý dầu có chứa PCB theo công nghệ đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng của tại Nhà máy xi măng Hòn Chông, Kiên Giang thuộc Công ty xi măng Holcim Việt Nam. Cùng đi với Ban Khoa học công nghệ và Môi Trường EVN còn có các đơn vị thành viên: EVNCPC, EVNHCHC và EVNSPC.

Lò nung có năng suất xử lý chất thải nguy hại: 2 tấn/giờ  với nhiệt độ duy trì ổn định tại 1.450°C. Chất thải sẽ được nạp vào lò bằng các điểm nạp liệu thích hợp. Chất lượng xi măng được kiểm soát chặt chẽ và khí phát thải được giám sát bằng hệ thống quan trắc khí thải liên lục để ghi nhận mức độ phát thải thực tế của các loại khí cần kiểm soát.

Trong lò nung xi măng, thành phần hữu cơ bị phá hủy hoàn toàn nhờ vào nhiệt độ cao, thời gian lưu cháy dài, và điều kiện ôxy hóa trong lò nung xi măng.  Quá trình đốt các hợp chất hữu cơ tạo ra sản phẩm cháy gồm CO2 và nước. Nếu hợp chất hữu cơ (than hoặc chất thải) có chứa Chlorine hay Sulphur thì sẽ có thêm các sản phẩm cháy là HCl hoặc SO2. Các khí này sẽ được hấp thụ và trung hòa bởi môi trường kiềm sẵn có trong lò nung. Thành phần vô cơ kết hợp với nguyên liệu thô trong lò và sẽ trở thành một phần của xi măng khi ra khỏi lò. Các kim loại nặng được giữ lại một cách an toàn trong xi măng.
 
                                 

Dầu chứa PCB sau khi được kiểm soát nồng độ thích hợp sẽ được đưa vào lò nung qua béc phun tại vị trí có nhiệt độ 2000°C để bảo đảm không sinh ra Furan hoặc Dioxin, tại điểm này dầu chứa PCB sẽ được phân hủy hoàn toàn thành CO2, hơi nước và khí HCl, sau đó khí HCl được hấp thu bởi môi trường kiềm trong lò nung. Như vậy PCB được phân hủy hoàn toàn trong lò nung xi măng.

Với công nghệ đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng, cuối năm 2011 Geocyle – Holcim đã thực hiện xử lý thử nghiệm 2 tấn dầu nhiễm PCB của Nhà máy nước Thủ Đức, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tại Nhà máy xi măng Hòn Chông –Kiên Giang. Quá trình thử nghiệm diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang, Chính quyền địa phương, Hội đồng tư vấn cùng các chuyên gia quốc tế. Kết quả thử nghiệm đạt được của quy trình là: hiệu suất phân hủy và loại bỏ đối với PCB là 99,99992%, nồng độ khí thải đạt QCVN 41:2011/BTNMT về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng. Quá trình phát thải được đo đạc bởi đơn vị kiểm tra, thử nghiệm và xác minh uy tín trên thế giới là SGS (Thái Lan và Bỉ).

Với khả năng xử lý PCB triệt để và phù hợp với các quy định về an toàn môi trường, Công ty Xi măng Holcim Việt Nam đã được Tổng cục Môi trường cấp phép vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại có chứa PCB vào ngày 04/12/2012, đây là đơn vị đầu tiên được chấp nhận tại Việt Nam

(Nguồn: Ban Kỹ thuật sản xuất- EVNSPC)