Loại bỏ sử dụng hợp chất PCB là hết sức cần thiết

PCB là một hợp chất độc hại, rất bền vững trong môi trường, có khả năng thích ứng trong môi trường rất cao, đặc biệt là trong các mô mỡ của động vật và con người.

Cần xử lý hơn 9.000 tấn phế phẩm chứa hợp chất PCB độc hại

Kết quả kiểm tra sơ bộ trên toàn quốc năm 2011 ở nước ta còn tồn đọng 9.600 tấn phế phẩm có chứa hợp chất PCB độc hại chủ yếu nằm trong 9.000 máy biến thế và tụ điện. thông tin trên được Tổng cục Môi trường đưa ra tại hội thảo “Quản lý PCB tại Việt Nam” ngày 30/9 tại Đồng Nai.