Ngăn ngừa tác hại của PCB

(VEN) - Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) được thông qua vào ngày 22/5/2001 và có hiệu lực vào ngày 19/5/2004. Mục đích tổng quan của Công ước Stockholm là bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường khỏi 12 nhóm chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP), đây là những hợp chất hóa học có nguồn gốc từ cacbon, sản sinh ra do các hoạt động công nghiệp của con người. Việt Nam là quốc gia thứ 44/154 quốc gia đã phê chuẩn công ước này.

Tăng cường công tác quản lý PCB bằng nhiều giải pháp đồng bộ

PCB (Polychlor Biphenyl) được sử dụng như một chất điện môi trong máy biến thế và tụ điện, chất lỏng dẫn nhiệt trong hệ thống truyền nhiệt và nước, là thành phần trong sơn, mực in, giấy không chứa các-bon. Khi phát tán ra môi trường, PCB tiềm ẩn nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Để công tác quản lý PCB đạt hiệu quả, bên cạnh biện pháp truyền thông, cần tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ, với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội nhằm loại bỏ hoàn toàn PCB khỏi đời sống con người.

Đẩy mạnh công tác quản lý PCB tại Việt Nam

Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) vào ngày 22/7/2002 và trở thành quốc gia thành viên thứ 14 của Công ước này.

Sẽ tiêu hủy an toàn PCB vào năm 2028

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án quản lý PCB trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Kinh tế Việt Nam về kế hoạch quản lý và thải bỏ an toàn PCB tại Việt Nam.

Ẩn họa từ những chiếc máy biến áp

Các chất PCB (Policlobiphenyl) thuộc nhóm chất độc khó phân hủy. Chúng có nhiều trong dầu cách điện ở các máy biến áp, song ở Việt Nam chưa có đơn vị nào có khả năng xử lý chất độc này.

Siết chặt nhập khẩu hàng hóa có PCB vào Việt Nam

PCB là một trong 21 nhóm chất thuộc chất hữu cơ khó phân huỷ (POPs) hiện hữu trong rất nhiều các sản phẩm như dầu biến thế, vật liệu cách nhiệt, tụ cách điện, chất chống cháy, rác thải công nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật… được nhập khẩu, nhập lậu vào Việt Nam.

Giới thiệu chung về Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam

Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” được phê duyệt bởi Bộ TNMT theo Quyết định số 896/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 05 năm 2009 và phê duyệt bởi Ngân Hàng Thế giới (NHTG) ngày 29 tháng 06 năm 2009. Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua NHTG (số viện trợ: TF 094744). Hiệp định tài trợ đã được ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước và NHTG vào ngày 29 tháng 09 năm 2009.

Văn bản pháp quy về PCB

Theo quy định pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp có trách nhiệm xác định và quản lý các thiết bị và vật liệu nghi nhiễm PCB và các thiết bị và vật liệu nhiễm PCB theo quy định của pháp luật về việc quản lý hóa chất, hàng hóa, chất thải nguy hại, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo, đào tạo về PCB nhằm bảo vệ sức khỏe người lạo động và cộng đồng.

Hóa chất công nghiệp PCBs trong lịch sử và hiện nay

PCBs là chữ viết tắt của Polychlorinated biphenyls, nghĩa là một loạt hợp chất do chlor hóa biphenyl, thuộc trong nhóm 12 chất hữu cơ khó phân hủy (POP) được quy định trong Công ước Stockholm yêu cầu phải quản lý an toàn, tiêu hủy an toàn, nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh có thể dẫn đến việc tái chế hoặc tái sử dụng POP. Có khoảng 210 hợp chất PCB khác nhau.

PCB và con đường thương mại tại Việt Nam

PCB là một trong 22 nhóm chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và được sử dụng trong các thiết bị điện như máy biến áp, tụ điện, trong các thiết bị công nghiệp như máy nâng hạ thủy lực, các phụ gia mực, sơn…, có xu hướng tồn tại bền vững trong mọi môi trường.