Dự thảo Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Kế hoạch này trình Chính phủ.

Thiếu vốn xử lý ô nhiễm môi trường

Sau năm năm các bộ, ngành thực hiện Quyết định số 1946/QĐ- TTg (Quyết định số 1946) ngày 21-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu trên phạm vi cả nước, đã thu được một số kết quả đáng kích lệ. Tuy nhiên quá trình triển khai, thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là nguồn kinh phí đối ứng của địa phương.

Geocycle sẽ xử lý 7 tấn dầu nhiễm PCB

Geocycle, thuộc Holcim Việt Nam, vừa tiến hành ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư Cửu Long để xử lý ước tính 7 tấn dầu nhiễm PCB. Hợp đồng không bao gồm phần thân máy. Hiện Geocycle hiện đang lên kế hoạch cho việc thu gom và vận chuyển PCB về cơ sở Geocycle để xử lý.

Đã chuyển an toàn 6000 lít chất thải PCB vào Kiên Giang để xử lý

Đó là khẳng định của đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại cuộc hợp báo thường kỳ tháng 10 diễn ra sang ngày 31/10. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi họp báo.

Xử lý 7.000 lít dầu nhiễm độc tại Kiên Giang

Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết số dầu này sẽ được xử lý tại Kiên Giang theo công nghệ đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng.

Xác định PCB trong dầu máy biến thế từ các cơ sở nghi nhiễm PCB

Hiện nay, TCMT và Dự án PCB đang tiến hành kiểm kê PCB trên toàn quốc. Kết quả của hoạt động kiểm tra các cơ sở năm 2013 này sẽ cung cấp thông tin có giá trị cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam để lựa chọn đúng cơ sở, ngành nghề được đưa vào diện kiểm kê tổng thể PCB và tiến tới quản lý và tiêu hủy an toàn PCB theo quy định của KHHĐQG.

Bộ TN&MT họp báo thường kỳ tháng 8: Xử lý dứt điểm chất thải PCB

Chiều 29/8, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ tháng 8/2014. Hai nội dung quan trọng được thông báo là Bộ TN&MT công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và các điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Thủ tướng chỉ thị triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Để tổ chức triển khai thi hành Luật có hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, vì sự phát triển bền vững đất nước và chất lượng cuộc sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo các Nghị định, Quyết định về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Thời hạn trình dự thảo các văn bản này chậm nhất là ngày 15/10/2014.

Lên phương án chuyển 7.000 lít hóa chất độc khỏi vịnh Hạ Long

TP - Cơ quan chức năng thống nhất trước khi di chuyển 2 container chứa máy biến thế và 7.000 lít dầu biến thế nhiễm PCBsẽ thực hiện mở container kiểm tra chằng chống cẩn thận, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương có phương án bảo vệ an ninh trật tự.

Kỳ quan và trách nhiệm

7.000 lít dầu biến thế chứa chất siêu độc PCB (chỉ đứng sau dioxin) nằm ngay bên bờ vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới- trong điều kiện bảo quản sơ sài không tuân theo bất kỳ một tiêu chuẩn kỹ thuật nào.