Nhiều giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

Cập nhật lúc 10:46' 27/1/2016
Ảnh minh họa
Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW: “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH)”, Quyết định 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế carbon thấp, Bộ Công Thương đang thúc đẩy hàng loạt các hoạt động nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, ứng phó với BĐKH.
Triển khai hàng loạt dự án giảm khí thải nhà kính, ước tính đến năm 2020, lượng phát thải khí nhà kính từ các ngành công nghiệp ở Việt Nam là 234 triệu tấn CO2, trong đó nhiều nhất là các ngành sản xuất xi măng, thép và dệt nhuộm.

Để hạn chế lượng khí phát thải, Bộ Công Thương đang đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”; Đề án “Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn 2055”; Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH”. Bộ cũng yêu cầu các nhà sản xuất đầu tư chiều sâu để cải tạo các thiết bị sẵn có, đồng thời áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến, tổ chức sắp xếp lại sản xuất nhằm giảm tiêu hao năng lượng, hạn chế đến mức thấp nhất lượng phát thải CO2, giảm thiểu tác động của BĐKH, bảo vệ môi trường. Dự án “Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam” (CPEE) triển khai năm 2012 và sẽ kết thúc năm 2016, thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với tổng số vốn dành cho dự án là trên 4 triệu USD, dự án nhằm củng cố năng lực, thực hiện sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp trọng điểm, dự án sẽ nghiên cứu quy định mức hiệu suất năng lượng cho từng ngành, góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng trong công nghiệp và giảm phát thải khí nhà kính. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tiết kiệm được khoảng 91.1 360,4 nghìn TOE và giảm 1,253.9 nghìn tấn CO2.

Thực hiện lộ trình xóa bỏ dần các cơ chế, chính sách hỗ trợ giá đối với nhiên liệu hóa thạch; khuyến khích các dự án phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tái chế chất thải, sản xuất điện từ chất thải.

Trên cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Bộ Công Thương được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị (năm 2010), giai đoạn triển khai (2011-2015) và giai đoạn phát triển (sau năm 2015).

Kế hoạch gồm 4 nhóm nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực; đánh giá tác động của BĐKH và nước biển dâng đến các lĩnh vực của ngành công thương; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động ứng phó với BĐKH; triển khai thực hiện một số dự án thí điểm theo hướng cải tiến, áp dụng các công nghệ mới thân thiện môi trường; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ đề xuất các nội dung đăng ký thực hiện từng năm phù hợp với mục tiêu của Chương trình thuộc trách nhiệm Bộ Công Thương. Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đào tạo về BĐKH. Đánh giá tác động của BĐKH đến những lĩnh vực dễ bị ảnh hưởng, đánh giá tiềm năng phát triển carbon thấp theo định hướng phát triển kinh tế xanh. Đề xuất nội dung, kế hoạch nghiên cứu về BĐKH trong lĩnh vực tài chính, thương mại quốc tế, chủ động ứng phó với các rào cản thương mại, kỹ thuật liên quan đến BĐKH.

Tiếp cận công nghệ mới và huy động nguồn lực cho giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với BĐKH và bảo vệ môi trường. Xây dựng các dự án thí điểm ứng phó với BĐKH. Tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến BĐKH. Chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch phù hợp với tình hình mới theo hướng tập trung, gọn nhẹ và dễ hành động. Tiếp tục định hướng phát triển kinh tế xanh, kết quả bước đầu đã có những hiệu ứng khá tích cực. Giai đoạn 2010-2011, các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện hàng loạt dự án liên quan tới việc ứng phó với BĐKH như: Điều tra đánh giá tác động của BĐKH với ngành hóa chất, thép, điện, khoáng sản, các ngành thương mại, các cụm công nghiệp, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp các bon thấp theo định hướng phát triển kinh tế xanh. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng; cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa. Quán triệt nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường.

Có chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nhiều doanh nghiệp đã sớm áp dụng những giải pháp sản xuất ở mức tự động hóa cao (chú trọng đến các giải pháp phi công trình), thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ít chất thải và carbon thấp; nghiên cứu phát triển và tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến cho ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Nhà máy Thép Pomina chỉ cần sử dụng lượng điện 450-500 kWh/tấn thép, đồng thời tận dụng được khí thải ở nhiệt độ 300 - 400oC trong lò để sấy phế liệu trước khi đưa vào luyện. Giấy Bãi Bằng, Supe Lân Lâm Thao tận dụng nhiệt thừa để phát điện. Nhờ đó, giá thành sản phẩm giảm đáng kể.


(Nguồn: Báo Công Thương)