Thêm năng lực cho thị trường nồi hơi hiệu quả năng lượng

Việc khởi động Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” được kỳ vọng thúc đẩy thị trường nồi hơi phát triển bền vững, phù hợp với cam kết của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á: Những vấn đề tồn tại

Xét trên bình diện phát triển kinh tế, Đông Nam Á (ĐNA) là một trong những khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới. Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong vài thập kỷ trở lại đây đã giúp cho một lượng lớn dân cư ở khu vực này thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Những đặc điểm tự nhiên của các nước Đông Nam Á như có đường bờ biển dài, mật độ tập trung dân cư và các hoạt động kinh tế ven biển cao vừa là lợi thế cho phát triển kinh tế, đồng thời cũng chính là điểm yếu khiến cho các nước này chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu.

Công nghiệp thời chống biến đổi khí hậu

Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu ở Paris vừa qua là dấu hiệu có thể làm thay đổi nền công nghiệp thế giới. Tờ New York Times (Mỹ) có bài: Thời kỳ giảm khí carbon là đây. Bài báo viết rằng khi mực còn chưa khô trên tờ thỏa thuận ở Paris thì các quốc gia giờ đây phải đối diện với thử thách khó khăn hơn: làm thế nào để ngành công nghiệp song hành trong nỗ lực giảm lượng khí thải?