Công nghiệp
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
11129/VPCP-CN/ Công văn 11129/VPCP-CN 2018 công tác BVMT và xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện 15/11/2018
/ Việt Nam: tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế” 08/01/2018
68/QĐ-TTg Quyết định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 18/01/2017
01/2016//QĐ-UBND Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về Quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An 04/01/2016
3959//QĐ-BKHCN Quyết định 3959/QĐ-BKHCN năm 2015 Công bố tiêu chuẩn Quốc gia về Đồ uống 31/12/2015
1834//QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 28/10/2015
1556/QĐ-TTg/ Quyết định phê duyệt để án: Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 17/10/2012
45/2012/NĐ-CP Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công 21/05/2012
10/CT/TTg Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung 16/04/2012
26/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 05/04/2012
07/2012/TT-BCT Thông tư Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng 04/04/2012
5123/QĐ-BCT Quyết định 5123/QĐ-BCT năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 06/10/2011
1217/QĐ-TTg Quyết định 1217/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí, điện trở, điện áp một chiều và bổ sung nội dung chuẩn đo lường quốc gia nhiệt độ, áp suất do Thủ tướng Chính phủ ban hành 22/07/2011
27/2011/TT-BTNMT Thông tư 27/2011/TT-BTNMT quy định về kiểm nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị đo đạc bản đồ biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 20/07/2011
18/2011/TT-BTC Thông tư 18/2011/TT-BCT về bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của Luật hoá chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 21/04/2011
26/2011/NĐ-CP Nghi định 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 08/04/2011
97/2010/NĐ-CP Nghị định số 97/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 21/09/2010
97/2010/NĐ-CP Nghị định 97/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 21/09/2010
1690/QĐ-TTg Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 16/09/2010
28/2010/TT-BCT Thông tư 28/2010/TT-BCT ban hành quy định Luật hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 28/06/2010
2347/QĐ-BCT Quyết định 2347/QĐ-BCT về việc phê duyệt các nhiệm vụ năm 2011 thực hiện "Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường" thuộc Đề án "Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" 07/05/2010
2024/BCT-KHCN Công văn số 2024/BCT-KHCN về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025 01/03/2010
QCVN QTĐ-6 : 2009/BCT QCVN QTĐ-6 : 2009/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 31/12/2009
31/2009/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT v/v hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương 04/11/2009
147/2009/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch số 147/2009/TTLT-BTC-BCT quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học 21/07/2009
1030/QĐ-TTg Quyết định 1030/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" 20/07/2009
QCVN 04: 2009/BCT QCVN 04: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên 07/07/2009
2696/QĐ-BCT Quyết định số 2696/QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010 thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến 2015, tầm nhìn đến 2025 29/05/2009
39/2009/NĐ-CP Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
52/2008/QĐ-BCT Quyết định 52/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương 30/12/2008
Văn bản - Tài liệu