PCB/POP
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
34/TTLT-BCT-BTN Thông tư liên tịch Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 15/10/2012
QCVN 40:2011/BTNMT/ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 28/12/2011
QCVN 41: 2011/BTNMT/ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng 26/12/2011
12/2011/TT-BTNMT Thông tư Quy định về quản lý chất thải nguy hại 14/04/2011
35/2010/TT-BCA Thông tư Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm 11/10/2010
QCVN 07: 2009/BTNMT/ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 16/11/2009
104/2009/NĐ_CP/ Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2009
10/2006/TT-BCN Thông tư sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp 01/12/2006
109/2006/NĐ-CP/ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 22/09/2006
29/2005/NĐ - CP/ Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa 10/03/2005
  • Trang
  • 1
Văn bản - Tài liệu