An toàn lao động
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
44/2016/NĐ-CP Nghị định số 44/2016/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 14/05/2016
QCVN 05:2012/BLĐTBXH Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BLĐTBXH về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá 18/01/2012
39/2009/NĐ-CP Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
67/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. 29/12/2008
64/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực 27/11/2008
7889:2008/TCVN TCVN 7889:2008 Nồng độ khí radon tự nhiên trong nhiên liệu - Mức quy định về yêu cầu chung về phương pháp đo 29/08/2008
12 /2008/QĐ-BCT Quyết định số 12 /2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 17/06/2008
127/2007/NĐ-CP Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 01/08/2007
2013/2005/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 29/12/2005
37/2005/TT-BLĐTBXH Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 29/12/2005
68/2005/NĐ-CP Nghị định số 68/2005/NĐ-CP về an toàn hóa chất 20/05/2005
35/2003/NĐ-CP Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 04/04/2003
3733/2002/QĐ-BYT Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 10/10/2002
/ TCVN 5967 : 1995 Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Các đơn vị đo 26/04/1995
  • Trang
  • 1
Văn bản - Tài liệu