Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Luật Điện lực
Mô tả : Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.
Số hiệu văn bản : LS28/2004/QH11 Ngày có hiệu lực: 01/07/2005
Ngày ban hành : 03/12/2004 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Quốc Hội Người ký : Nguyễn Văn An
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực