Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước đưới đất
Mô tả : Ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước đưới đất
Số hiệu văn bản : 15/2008/QĐ-BTNMT Ngày có hiệu lực: 15/01/2009
Ngày ban hành : 31/12/2008 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Nguyễn Công Thành
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực