Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện nghị định sô 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Mô tả : Về việc hướng dẫn thực hiện nghị định sô 67/2003/NĐ-CP  ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Số hiệu văn bản : 125/2003/TTLT-BTC-BT Ngày có hiệu lực: 02/01/2004
Ngày ban hành : 18/12/2003 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài Chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Phạm Nguyên Khôi
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực