Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Luật sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng
Mô tả : Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Số hiệu văn bản : LS50/2010/QH12 Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Ngày ban hành : 17/06/2010 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Quốc Hội Người ký : Nguyễn Phú Trọng
Hiệu lực văn bản :

Văn bản liên quan

Luật điện lực (03/12/2004)
Luật Điện lực (03/12/2004)

Các văn bản khác