Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ số ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
Mô tả : Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước,
xả nước thải vào nguồn nước.
Số hiệu văn bản : 149/2004/NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 11/08/2004
Ngày ban hành : 27/07/2004 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Phan Văn Khải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực