Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13 tháng 6 năm 2003 về phí bảo vệ đói với môi trường nước thải
Mô tả : Phí bảo vệ đói với môi trường nước thải
Số hiệu văn bản : 67/2003/NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 01/01/2004
Ngày ban hành : 13/06/2003 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Phan Văn Khải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực