Chi tiết văn bản
Tên văn bản : TCVN 7889:2008 Nồng độ khí radon tự nhiên trong nhiên liệu - Mức quy định về yêu cầu chung về phương pháp đo
Mô tả : Nồng độ khí radon tự nhiên trong nhiên - Mức quy định về yêu cầu chung về phương pháp đo
Số hiệu văn bản : 7889:2008/TCVN Ngày có hiệu lực: 29/08/2008
Ngày ban hành : 29/08/2008 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa Học và Công Nghệ Người ký :
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực