Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường
Mô tả :
Số hiệu văn bản : / Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 16/10/2009 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Người ký :
Hiệu lực văn bản :

Các văn bản khác