Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 1030/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025"
Mô tả : Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025
Số hiệu văn bản : 1030/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực: 20/07/2009
Ngày ban hành : 20/07/2009 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Thủ Tướng Chính Phủ Người ký : Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản :