Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ngày 08 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm
Mô tả : Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm
Số hiệu văn bản : 12/2006/QĐ-BTNMT Ngày có hiệu lực: 23/09/2006
Ngày ban hành : 08/09/2006 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Người ký : Mai Ái Trực
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác