Chi tiết văn bản
Tên văn bản : WB Poverty and shared prosperity 2018
Mô tả : Báo cáo năm 2018 - WB Poverty and shared prosperity 2018
Số hiệu văn bản : / Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 02/01/2019 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Ngân hàng thế giới Người ký :
Hiệu lực văn bản :