Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Bãi bỏ quy định hỗ trợ đối với dự án điện sinh khối không nối lưới
Mô tả :

Ngày 25/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BCT bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

Theo đó, bãi bỏ quy định hỗ trợ đối với dự án điện sinh khối không nối lưới tại Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/02/2019.

Số hiệu văn bản : 54/2018/TT-BCT/ Ngày có hiệu lực: 18/02/2019
Ngày ban hành : 25/12/2018 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Trần Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản :