Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Công văn 11129/VPCP-CN 2018 công tác BVMT và xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện
Mô tả : Công văn 11129/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường và tình hình xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân
Yêu cầu: Các Bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thông báo tháng 9 của VPCP.
Yêu cầu: Bộ Xây dựng đánh giá chương trình phát triển vật liệu xây không nung...
Số hiệu văn bản : 11129/VPCP-CN/ Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 15/11/2018 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Văn phòng chính phủ Người ký : Nguyễn Cao Lục
Hiệu lực văn bản :