Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Việt Nam: tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế”
Mô tả : Báo cáo của Ngân hàng thế giới – Việt Nam: tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế”
Số hiệu văn bản : / Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 08/01/2018 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Ngân hàng thế giới Người ký :
Hiệu lực văn bản :