Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 68/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực: 18/01/2017
Ngày ban hành : 18/01/2017 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Trịnh Đình Dũng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực