Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định số 44/2016/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 44/2016/NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Ngày ban hành : 14/05/2016 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực