Chi tiết văn bản
Tên văn bản : QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 04/2016//TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 15/06/2016
Ngày ban hành : 29/04/2016 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực