Chi tiết văn bản
Tên văn bản : QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 77/2015//TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 01/03/2016
Ngày ban hành : 31/12/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực