Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 3959/QĐ-BKHCN năm 2015 Công bố tiêu chuẩn Quốc gia về Đồ uống
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 3959//QĐ-BKHCN Ngày có hiệu lực: 31/12/2015
Ngày ban hành : 31/12/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký : Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực