Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về Quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 01/2016//QĐ-UBND Ngày có hiệu lực: 14/01/2016
Ngày ban hành : 04/01/2016 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Người ký : Phó Chủ tịch Lê Minh Thông
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực