Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 2418//QĐ-BTNMT Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
Ngày ban hành : 20/12/2010 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên Môi trường Người ký : Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác