Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 1834//QĐ-TTg Ngày có hiệu lực: 28/10/2015
Ngày ban hành : 28/10/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực