Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định về việc phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 1789//QĐ-UBND Ngày có hiệu lực: 21/09/2015
Ngày ban hành : 21/09/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Người ký : Phó chủ tịch Bùi Văn Khánh
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực