Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy định về Bảo vệ môi trường Ngành Công thương
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 35/2015/TT-BCT/TT-BCT Ngày có hiệu lực: 10/12/2015
Ngày ban hành : 27/10/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công thương Người ký : Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực